Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Αττικής για διαγωνισμό για την αναβάθμιση παιδικών χαρών που προκηρύσσεται ως υπηρεσία

 Η Ένωση ζητά από την Περιφέρεια Αττικής να καλέσει στο διαγωνισμό για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Περάματος μόνο πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

ΠΟΛ 1045 Σημαντικές οδηγίες για τις βεβαιώσεις αποδοχών, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαιώσεις εισοδημάτων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1045 που περιέχει σημαντικές οδηγίες που αφορούν τα μέλη μας για τον τύπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και για την  υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου…

ΦΕΚ 879Β/2018 Υπουργική απόφαση που καθορίζει τις εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

Δημοισεύτηκε στο ΦΕΚ 879 Β/2018 η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που καθορίζει τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου