Ο ΕΦΚΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ένωσης για οριστική λύση στο θέμα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης

Ο ΕΦΚΑ απαντά  με επιστολή του στο αίτημα της Ένωσης και ενημερώνει πως πρόκειται να λυθεί άμεσα και οριστικά το θέμα των μειωμένων εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης.  Στο εν λόγω έγγραφο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Πρόκειται άμεσα να γίνει καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα όσων ασφαλισμένων έχουν κάνει σχετική αίτηση…

ΠΟΛ 1044 προσδιορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ε3 για την κατάσταση των οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1044/2018 με την οποία ορίζει για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχεριηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό του εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ για τους παλιούς ασφαλισμένους

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα  “Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 01.01.1993 ασφαλισμένων του πρ. ΤΠΕΔΕ” . Προβλέπεται λοιπόν ότι η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται στο εξής από το άθροισμα δύο τμημάτων: το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και το τμήμα που…