ΠΟΛ 1035/2018 Διευκρινίσεις για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ΠΟΛ 1035/2018 με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα