Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή εργασία

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο για τη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή εργασία, που εκτός των άλλων, αφορά και στους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4387/2016,  βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), των αυτοαπασχολουμένων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) …

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αχαρνών μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για τα έργα αναβάθμισης των παιδικών χαρών

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά εξηγήσεις από το Δήμο Αχαρνών επί των αιτιάσεων στη διαμαρτυρία της Ένωσης για τα έργα αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου