Ενημερωτικό δελτίο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που περιέχει πρόσφατες σημαντικές αποφάσεις

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απέστειλε στην Ένωση  ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιέχει σημαντική νομολογία και ανακοινώσεις της Αρχής. Η υπ΄αριθμ. 191/2017 απόφαση που δημοσιεύεται αφορά σε σύμβαση παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η υπ΄αριθμ. 115/2017  απόφαση αφορά στη ΔΕΗ, η οποία δε συνιστά αναθέτουσα αρχή, αλλά αναθέτοντα φορέα και νομίμως χρησιμοποιεί διαφορετικούς από αυτούς του άρθρου 100…

Σημαντική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την αποσύνδεση της επαγγελματικής ιδιότητας των μηχανικών από την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα την αποσύνδεση της επαγγελματικής ιδιότητας του μηχανικού από την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ, αναδρομικά από 01.01.2017.  Έτσι:  Ενώ μέχρι σήμερα προβλεπόταν η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ/ ΤΣΜΕΔΕ των μελών του ΤΕΕ, χωρίς να εξετάζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες αν έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη της επαγγελματικής τους…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για όσους ασφαλισμένους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει τωνρυθμίσεων του Ν. 4387/2016.  Ο συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της παροχής προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης.  Η επιπλέον παροχή της ειδικής προσαύξησης,  που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, υπολογίζεται για…