Κοπή πίτας των Περιφερειακών Τμημάτων ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας και Εύβοιας

Τη Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου στη Θήβα πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας  των Περιφερειακών Τμημάτων ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας και Εύβοιας. Την εκδήλωση την συνδιοργάνωσαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βοιωτίας, κ. Κωνσταντίνος Στάϊκος και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας, κ. Δημήτριος Βαρελάς. Στην εκδήλωση έγινε συζήτηση -ενημέρωση προς τα μέλη για τα εξής θέματα: Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Αλλαγές…

Εγκύκλιος 2/2018 του Υπουργείου Υποδομών για το Μητρώο Μελών Επιτροπών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 2/2018 με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841 Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για την κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, που συνάπτουν οι φορείς του Βιβλίου Ι Ν. 4412/2106. Για τους φορείς του βιβλίου…

ΠΟΛ 1020/2018 Το ασφάλισμα που καταβλήθηκε σε εργαζόμενους στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Η ΑΑΔΕ  εξέδωσε την ΠΟΛ 1020/2018, με την οποία κοινοποίησε την υπ΄αριθμ. 266/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους, όπου αναφέρεται ότι το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζόμενους επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από τον εργοδότη ασφάλιστρα αποτελεί εισόδημα του εργαζόμενου από μισθωτές υπηρεσίες

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των μηχανικών

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, μπορούν να προσφεύγουν από την 06.02.2018  οι ελεύθεροι επαγγελματίες (, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι κ.α.) προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως…