Η Ένωση ζητά από το Διοικητή του ΕΦΚΑ την έκδοση εγκυκλίου για να λυθεί οριστικά το θέμα των μειωμένων εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΦΚΑ με την οποία ζητά να προβεί άμεσα στις απαραίτητες και τελικές ρυθμίσεις για να λυθεί οριστικά το θέμα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης