Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών με αίτημα τη συμμετοχή των εκπροσώπων της στα Τεχνικά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με αίτημα τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΕΔΜΕΔΕ στα Τεχνικά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης ζητά από τις υπηρεσίες το Πρόγραμμα Έργων 2018 για να ενημερώσει τα μέλη του

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης απέστειλε επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με την οποία ζητά το Πρόγραμμα Έργων 2018 για να ενημερώσει τα μέλη του 

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας παρέχει οδηγίες για την καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Το Υπουργείο Εργασίας παρέχει οδηγίες για την καταβολή δωρόσημου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Η καταβολή θα διενεργηθεί είτε μέσω Τραπεζών για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο”Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού πληρωμής Δωρόσημου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων” είτε μέσω Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέκρινε την επιχορήγηση ποσού 2.653.242,36 ευρώ για την επιχορήγηση συγκεκριμένων Δήμων για την εξόλφηση των υποχρεώσεών τους από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής