Εγκύκλιος 21/2017 του Υπουργείου Υποδομών για τον προσδιορισμό των ημερομηνιών υποβολής προσφορών στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

Η Εγκύκλιος 21/2017 του Υπουργείου Υποδομών διευκρινίζει ότι επαφίεται στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να προσδιορίζει την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και ότι δεν είναι υποχρεωτικές πλέον οι ημέρες Τρίτη και Πέμπτη

Ψήφισμα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης για το θάνατο του Γεωργίου Παπαδάκη

Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης εξέδωσε ψήφισμα για το θάνατο του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργίου Παπαδάκη

Ακαδημαϊκή πορεία για τον Γραμματέα του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Αντώνιο Πάνα

Ο Γραμματέας του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Αντώνιος Πάνας, εκτός από την συνεργασία του με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως Διδάκτωρ του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, προχώρησε την ακαδημαϊκή του πορεία με την επιλογή του ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) (Σύμβουλος Καθηγητής) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)…