ΠΟΛ 1172/2107-Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα των τροποποιητικών δηλώσεων

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την ΠΟΛ 1172/2017 με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων και την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου στην περίπτωση αυτή. 

ΠΟΛ 1171/2017 Διευκρινίσεις για την έκπτωση φόρου για οικοδομικές επιχειρήσεις

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ΠΟΛ 1171/2017 στην οποία,  εκτός τωνάλλων,  αναφέρει ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος που να αφορά στην περίοδο ολοκλήρωσης της οικοδομής δεν τίθεται θέμα έκπτωσης φόρου. 

Απάντηση της ΑΑΔΕ στο αίτημα της Ένωσης για άρση των δυσμενών προϋποθέσεων για έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέστειλε απάντηση στο αίτημα της Ένωσης για άρση των δυσμενών συνεπειών για έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.  Στην απάντηση, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: -Οι  απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων) δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης για διακήρυξη διαγωνισμού που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης γιατί στο διαγωνισμό για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ δεν καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ