Κοινή πρόταση ΠΕΔΜΕΔΕ – ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών για τις Α.Χ.Π. για έργα κάτω του ορίου των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

Κοινή πρόταση ΠΕΔΜΕΔΕ – ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με πρόταση προσθήκης ρύθμισης στο άρθρο 116 του ν.4412/2016 που αφορά στις Α.Χ.Π. για έργα κάτω του ορίου εφαρμογής των Ενωσιακών Οδηγιών.

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Ηπείρου για αδιαφανείς όρους στη διακήρυξη διαγωνισμού

Η Ένωση διαμαρτύρεται με επιστολή της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για αδιαφανείς όρους στη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου “Οδός Σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιονίας Οδού με την 2η Επαρχιακή οδό Ιωανίνων -Γέφυρα Πλάκας”

ΦΕΚ 171Α/2017 – Υπογραφή του ΤΕΥΔ μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης-Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4412/2106-Επιμελητηριακή νομοθεσία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 171 Α/2017 ο Ν. 4479/2017 ο οποίος, εκτός των άλλων, περιέχει διατάξεις που αφορούν στην επιμελητηριακή νομοθεσία και επιφέρει τροποποιήσεις στο Ν. 4412/2016. Έτσι στο άρθρο 107 περιέχονται διατάξεις που ενδιαφέρουν τα μέλη μας, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής: -Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ ή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή με…