Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για απευθείας αναθέσεις έργων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου για μεγάλο αριθμό έργων που δίδονται με απευθείας ανάθεση