Ο Γεώργιος Ρωμοσιός μοναδικός υποψήφιος του εργοληπτικού κλάδου στις εκλογές του ΕΒΕΑ στις 2, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2017

Ο Γεώργιος Αλ. Ρωμοσιός είναι ο μοναδικός υποψήφιος του εργοληπτικού κλάδου στις εκλογές του Ε.Β.Ε.Α. που θα πραγματοποιηθούν στις 2, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2017. Όλες οι εταιρείες της Ένωσης στηρίζουν ενεργά την υποψηφιότητα του Γεωργίου  Ρωμοσιού. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκλογές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εδώ.

Ανασκόπηση συνεδρίασης Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου SOC-2 στις Βρυξέλλες

Παραθέτουμε την ανασκόπηση της συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου (SOC-2) της FIEC στην οποία μετείχε ως εκπρόσωπος της Ένωσης ο κ. Γεώργιος Πασσάς, μέλος της Δ.Ε. του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το πληροφοριακό φυλλάδιο για την ασφάλεια στην εργασία εδώ.

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης