Υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών

Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση  με τίτλο “Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 123/2017. 

Συνάντηση της ΠΕΔΜΕΔΕ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.)

Στα πλαίσια των επαφών της ΠΕΔΜΕΔΕ με τα Πολιτικά Κόμματα πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και με Αντιπροσωπεία Βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), στη Βουλή, όπου παρουσιάστηκαν και εξετάσθηκαν τα τρέχοντα θέματα του κατασκευαστικού κλάδου όπως το ασφαλιστικό, το θεσμικό πλαίσιο και άλλα θέματα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε. αντιμετώπισαν…