Το ΤΕΙ Πειραιά ακύρωσε τη διενέργεια του διαγωνισμού μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης

Το ΤΕΕ Πειραιά ενημέρωσε την Ένωση πως ακύρωσε τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη διαμόρφωση του Νοτίου Τμήματος Περιβάλλοντος Χώρου, μετά τη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ 

Την υποχρεωτική εγγραφή στις Εργοληπτικές Οργανώσεις ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Η Ένωση με επιστολή της ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την υποχρεωτική εγγραφή στις Εργοληπτικές Οργανώσεις των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην κατασκευή των δημοσίων έργων.

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χαλκίδος με αίτημα την απαλοιφή των υπερβολικών απαιτήσεων από τη διακήρυξη για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χαλκίδος με την οποία ζητά την απαλοιφή των υπερβολικών απαιτήσεων για τις εργολητπικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ από τη διακήρυξη διαγωνισμού 

Σημαντική εξέλιξη για τις ασφαλιστικές ενημερότητες – Το Υπουργείο έκανε δεκτή την πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για εξάμηνη ισχύ της ασφαλιστικής ενημερότητας

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει σημαντικές οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο Υφυπουργός Εργασίας έκανε δεκτό το αίτημα    της Ένωσης για εξάμηνη ισχύ της ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ (αντί της μηνιαίας) Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Στα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για…