Η ίδρυση της νέας F.I.E.C. – Μία ιστορική στιγμή για τον Eυρωπαϊκό Kατασκευαστικό κλάδο

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στα γραφεία της F.I.E.C. στις Βρυξέλλες ενώπιον των αρμόδιων συμβολαιογράφων και νομικών υπεγράφη η ιδρυτική Διακήρυξη  της  νέας F.I.E.C. (υπό βελγική νομοθεσία). Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  (Στοκχόλμη) της  Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2018 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την  ενσωμάτωση της…

ΦΕΚ 152 Α/2017 Ν.4491/2017 Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 4412/2016 που αφορούν στη διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α/2017 ο Ν. 4491/2017 ο οποίος  με τα άρθρα 20 έως και 23 τροποποιεί άρθρα του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα: Με το άρθρο 20 Ν. 4491/2017 αντικαθίσταται το άρθρο 174 Ν. 4412/2017 και, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι:    Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν για πρώτη φορά…