Τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για τα κατώτατα όρια και τις Α.Χ.Π. ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ζητά τη θέσπιση εθνικών κανόνων δικαίου για τα κατώτατα όρια και τις Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές  για την ενίσχυση των ατομικών, των μικρών και μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων