Σεμινάρια ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στη Λιβαδειά στις 04 Νοεμβρίου 2017

Η ΠΕΔΜΕΔΕ εν όψει της έναρξης της εφαρμογής του συστήματος  ηλεκτρονικής δημοπράτησης για τα δημόσια έργα και μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας διοργανώνει έναν κύκλο σεμιναρίων και στη Λιβαδειά. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Κ.Ε.Κ. ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαιρωνείας 39, στη Λιβαδειά στις 04 Νοεμβρίου 2017 . Η διάρκεια του  σεμιναρίου είναι 4 ώρες. Τα…

ΠΟΛ 1156/2017-Κοινοποίηση των διατάξεων περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος

Με την ΠΟΛ 1156/2017 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εκτός των άλλων,  δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στο τέλος επιτηδεύματος. Με τις διατάξεις αυτές δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ως υποκατάστημα νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της…