Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για απαράδεκτες διαδικασίες σε διαγωνισμό και παράνομες ενέργειες κατά των εργοληπτών δημοσίων έργων

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την οποία  ζητά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας , αφού είναι άδικο να καλούνται οι εργολήπτες να επιλύσουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα για τα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη