Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Forum στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Forum με θέμα “Greece as a Southeastern Europe & East Med Energy Gas Hub” Gas Corridors, Pipelines Infrastracture & the EU Energy Supply Security Prospects, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 (ώρα 10.00 – 16.00) στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα. Το πρόγραμματα της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε εδώ.…

ΦΕΚ 3250Β/2017 – Υπουργική απόφαση για τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τα έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3250Β/2017 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τροποποιεί την προγενέστερη με τίτλο “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών”. Έτσι, έχουν περιληφθεί οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β με α/α  9β…

Εγκύκλιος 33/2017 ΕΦΚΑ περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος

Η εγκύκλιος 33/2017 του ΕΦΚΑ διευκρινίζει τα θέματα της απασχόλησης των συνταξιούχων λόγω γήρατος (άρθρο 20 Ν. 4387/2016).  Έτσι, όταν οι συνταξιούχοι που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες διατάξεις (καλυπτόμενα πρόσωπα – εξαιρέσεις) αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή εξακολουθούν να λαμβάνουν μεν την κύρια…