Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας με αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ

Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητά να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί πόροι και να προκηρυχθούν νέα έργα κυρίως μικρά και μεσαία σε ολόκληρη την περιφέρεια της χώρας. 

Γνώμη 35/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου νόμου για τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας

Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε την υπ΄αριθμ. 35/2017 Γνώμη που της ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα το Υπουργείο ζήτησε σπό την ΕΑΑΔΗΣΥ  να τοποθετηθεί επί του άρθρου 41 του σχεδίου Νόμου που είχε κατατεθεί στη Βουλή με τίτλο” Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες…