Η Ένωση ζητά από το Διοικητή του ΕΦΚΑ να έχει εξάμηνη ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες

Η Ένωση με επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ ζητά η ασφαλιστική ενημερότητα αποκλειστικά για συμμετοχή σε δημοπρασίες να έχει εξάμηνη  ισχύ.