Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών περαιτέρω παράταση στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

Η Ένωση  απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών με την οποία ζητά περαιτέρω παράταση στη διάταξη για την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονικές δημοπρασίες) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, δεδομένου ότι το σύστημα δεν είναι ακόμα έτοιμο και δεν δημοπρατούνται έργα