Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει διαδικασίες για την ανάθεση και άμεση ολοκλήρωση των επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Αττική

Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει τα μέλη της στην διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πυρκαγιές και προτείνει  εγγυημένες μεθόδους ανάθεσης και άμεσης ολοκλήρωσης των επειγουσών εργασιών   

Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης στην ΕΑΑΔΗΣΥ για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στην ΕΑΑΔΗΣΥ διαμαρτυρόμενη εντονότατα  για το συνεχιζόμενο πρόβλημα της αναχρονιστικής και αντιπαραγωγικής υποχρεωτικής υπογραφής των ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ από το σύνολο των μελών του ΔΣ της ΑΕ, και ζητά την άμεση τροποποίηση της διάταξης, προς διευκόλυνση των μελών της Ένωσης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με την μορφή της ανωνύμου εταιρείας και την προσαρμογή των όρων…