Δεν υποχρεούνται σε προμήθεια POS οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε νέα εγκύκλιο για το POS, η οποία ορίζει ένα σύνολο δικαιούχων πληρωμής που υποχρεούνται στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS). Έτσι, ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται με βάση τους ΚΑΔ, όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων και δε σχετίζεται με τη…

Η Ένωση καταγγέλλει κάθε παράνομη ενέργεια κατά των μελών της μετά το διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την οποία καταγγέλει κάθε παράνομη ενέργεια κατά των εργοληπτών δημοσίωνέργων και ζητά την  ακύρωση του διαγωνισμού και την αναάκληση της πράξης που εκδόθηκε. 

Εγκρίθηκε η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών»

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020,  εγκρίθηκε η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών». Η επιλέξιμη δαπάνη φθάνει περίπου το 1.500.000,00 € Η Ένωση υπέβαλλε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την επιμόρφωση και…