Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα “Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης”

Το ΤΕΕ διοργανώνει εκδήλωση την 19.07.2017 με θέμα  “Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης” Η πρόσκληση βρίσκεται εδώ

Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την αυστηροποίηση του καθεστώτος των εγγυητικών επιστολών για την αντιμετώπιση των υψηλών εκπτώσεων

Η Ένωση προτείνει με επιστολή της στον Υπουργό Υποδομών συγκεκριμένες τροποποίησεις του άρθρου 72 Ν. 4412/2016 για τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβληματων αλόγιστων εκπτώσεων