Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών και νομικών προσώπων

Με την ΠΟΛ 1094/2017 δίδεται παράταση μέχρι την 17.07.2017 για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Λευκάδος για επιπλέον όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Λευκάδος με την οποία διαμαρτύρεται για επιπλέον όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού και ζητά την απαλοιφή τους. 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ δόθηκε παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έως την 30η Νοεμβρίου 2017