Σε νέα έδρα το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας μεταφέρθηκε σε νέα έδρα. Θα λειτουργεί πλέον στη διεύθυνση : οδός Μανωλοπούλου & Προύσσης 2, Πύργος. Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλέφωνο : 2621036161 Fax :             2621031819

Απόσυρση της πρόσκλησης για αιτιολόγηση χαμηλών προσφορών διαγωνιζομένων ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Παλλήνης

Η Ένωση με επιστολή της προς το Δήμαρχο Παλλήνης ζητά την απόσυρση της πρόσκλησης για αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των διαγωνιζομένων, γιατί την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο

Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Υπουργό Εργασίας για την περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας με την οποία εκφράζει την κατηγορηματική, πλήρη και έντονη αντίθεσή της στην αύξηση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, που προέκυψε ως επακόλουθο της συμφωνίας της Κυβέρνησης με τους δανειστές 

ΦΕΚ 63 Α/2017-Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  63 Α/2017 το Π.Δ. 38/2017 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», όπου εκτός των άλλων αναφέρεται ότι: Η  Αρχή  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει έδρα στο Νομό Αττικής  και συνεδριάζει σε Ολομέλεια  ή σε κλιμάκια με τριμελή ή επταμελή σύνθεση. Οι αποφάσεις στα κλιμάκια λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των…

ΠΟΛ 1068/2017-Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

Με την ΠΟΛ 1068/2017 δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της διαγραφής τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. Εκτός των άλλων, στην ως άνω απόφαση αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών, όπου το τέλος επιτηδεύματος για το διάστημα μετά τη διακοπή έχει καταβληθεί, για…