Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Εύβοιας σε νέα έδρα

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Εύβοιας μεταφέρθηκε σε νέα έδρα. Θα λειτουργεί πλέον στη διεύθυνση : οδός Αβάντων 50, Χαλκίδα. Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλέφωνο : 2221029101 Fax :             2221086162 E- mail :       evia.pedmede@gmail.com