Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας για επιπλέον όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού έργου

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας με την οποία ζητά την απαλοιφή των επιπλέον όρων σε διακήρυξη διαγωνισμού που πρόκειται να διεξαχθεί την 02.05.2017

Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζει τον αριθμό φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017

Την άμεση απόδοση της νόμιμης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ ζητά η Ένωση από την Υπουργό Εργασίας

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας με την οποία ζητά να εκδώσει άμεσα τις απαραίτητες αποφάσεις για την απόδοση της νόμιμης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ, προκειμένου να είναι σε θέση το Ταμείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σκοπού του, ήτοι της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των ασφαλισμένων στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ.