ΠΟΛ 1052/2017-Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1052/2017 με την οποία δίδει οδηγίες σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης αναφορικά με τον ΦΠΑ.  Ως εσφαλμένη χρέωση θεωρείται η επιβάρυνση της αξίας του τιμολογίου με ΦΠΑ, που δεν έπρεπε να επιβαρυνθεί με ΦΠΑ ή που επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ μεγαλύτερο του αναλογούντος.