Παράταση της προθεσμίας έναρξης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τις συμβάσεις έργων ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους φορείς

Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Νόμο θα πρέπει οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις συμβάσεις  έργων  να αρχίσουν την 18η Απριλίου 2017. Επειδή η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν είναι απολύτως έτοιμη, η Ένωση ζητά να δοθεί παράταση ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος…

Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για την τριετία 2017-2020

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου, τα μέλη που εκλέγχθηκαν  συνεδρίασαν και ανέδειξαν τη νέα Τοπική Επιτροπή  για την τριετία 2017-2020 η οποία έχει ως εξής: Πρόεδρος: Γεώργιος Ντάτσης Γραμματέας-Ταμίας: Νικόλαος Ντζόϊδος  Σύμβουλοι: Ελευθέριος Ντούρος                    …

Επικαιροποιημένος πίνακας φορέων που δημοσιεύουν προσκλήσεις για κατάρτιση καταλόγων για απευθείας αναθέσεις έργων

Αναρτούμε επικαιροποιημένο  πίνακα των φορέων που δημοσιεύουν προσκλήσεις για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων εργοληπτών για απευθείας αναθέσεις έργων.  Ο συνημμένος  πίνακας θα ενημερώνεται διαρκώς. Τον ολοκληρωμένο πίνακα μπορείτε να τον δείτε πατώντας το συνημμένο link 

Εγκύκλιος 7/2017 του Υπουργείου Υποδομών για τις διαδικασίες σύναψης εκπόνησης μελετών

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 7/2017 με την οποία παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 86 παρ. 6 Ν. 4412/2017 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών.  Οι οδηγίες παρέχονται ανά κατηγορία έργων και συγκεκριμένα, δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με : -Τα οδικά έργα -Τα λιμενικά έργα -Τα υδραυλικά έργα Τα κτιριακά…