Νέο βιβλίο για τον Ν.4412/2016 (δημόσια έργα κλπ.)

Ο Ντίνος Ρόβλιας, βασικός ομιλητής και στην επιτυχημένη ημερίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ που έλαβε χώρα στο Τ.Ε.Ε. στις 03 Νοεμβρίου 2016, για τον Ν.4412/2016, εξέδωσε το βιβλίο του για το νέο νόμο 4412/2016 (Νομοθεσία – Νομολογία). Το έργο περιλαμβάνει το κείμενο του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και την σχετική νομολογία καταχωρημένη κατ’ άρθρο. Η…