Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τον ΣΕΒ διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 24.03.2017

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τον ΣΕΒ διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο. Έχουν επιλεγεί ορισμένοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων είναι και ο κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών, ενέργειας κ.α. Οι δαπάνες βαρύνουν τις συμμετέχουσες εταιρείες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24.03.2017. Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται εδώ

1.jpg

FIEC – Newsletter 14 Μαρτίου 2017

  FIEC broadly welcomes Clean Energy Package After considerable discussion during the weeks since the extensive Clean Energy Package was published, FIEC has released its formal position on the overall package, with a position on the proposal to revise the Energy Performance in Buildings Directive (EPBD) expected later this week. The Federation supports the headline…

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ παρατείνει έως την 31.03.2017 την προθεσμία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης περιόδου Ιανουαρίου 2017. Αντίστοιχα παρατείνει  έως την 13.04.2017 την προθεσμία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ παρατείνει την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 και εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών έως την 31.03.2017. Αντίστοιχα παρατείνει την πληρωμή εισφορών Φεβρουαρίου 2017 έως την 13.04.2017