Η Ένωση με παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά την έγγραφη και όχι την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς  Δικαιοσύνης  και Οικονομίας ζητώντας να επανέλθει το προηγούμενο ασφαλές καθεστώς των έγγραφων καταθέσεων των δηλώσεων πόθεν έσχες αντί για την ηλεκτρονική υποβολή που προβλέπεται σήμερα

Ανασκόπηση 372 ΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ-Υποβολή σχολίων ως την 24.03.2017

Ο ΕΛΟΤ συνέταξε πίνακα που περιλαμβάνει 372 ΕΤΕΠ, τον οποίο έθεσε σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων. Οι ΕΤΕΠ αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν λογω ασυμβατότητος με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην Ένωση. Η υποβολή σχολίων στον ΕΛΟΤ λήγει την 24.03.2017 

Η Ένωση κατέθεσε παρέμβαση στο ΣτΕ για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό των νέων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ

Η Ένωση κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέμβαση για την ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2017”. Η ως άνω απόφαση προσβάλλεται για την παράβαση διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος, που αναφέρονται στην αρχή της νομιμότητας του…

Η Ένωση κατέθεσε παρέμβαση στο ΣτΕ για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 01.01.2017

Η Ένωση κατέθεσε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα “Προθεσμία καταβολής από 01.01.2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ,του  ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ” Η ως…

ΠΟΛ 1030/2017-Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

Με την ΠΟΛ 1030/2017 προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

Προκήρυξη διαγωνισμών για κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε πΓΔΜ

Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της Ελλάδας στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση επιστολή με θέμα “Προκήρυξη διαγωνισμών για κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε πΓΔΜ – Πρόοδος εργασιών κατασκευής κύριου δικτύου.

Προκήρυξη διαγωνισμού από το Διαχειριστή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πΓΔΜ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση επιστολή με θέμα “Προκήρυξη διαγωνισμού από Διαχειριστή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πΓΔΜ (“MEPSO”) για αντικατάσταση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 110 kv – Σχεδιασμός “MEPSO” για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση διασυνδεσιμότητας δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πΓΔΜ : ηλεκτρική διασύνδεση με Αλβανία 400 kv