Το ΤΕΕ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Ασφαλιστικού Νόμου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου και των ασφαλιστικών εισφορών που προκύποτυν από την εφαρμογή του, η οποία, σύμφωνα με τις αιτήσεις ακυρώσεως,  παραβιάζει σωρεία διατάξεων και αρχών του Ελληνικού Συντάγματος και της Ευρωπαίκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το ΤΕΕ σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει  ότι κατέθεσε…

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών δώρου Χριστουγέννων 2016

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής εισφορών Δώρου Χριστουγέννων 2016 μαζί με τις εισφορές Ιανουαρίου 2017, ως την τελευταία ορισθείσα ημερομηνία στις 17 Μαρτίου 2017