Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Περιστερίου για έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί ως εργασία

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμαρχο Περιστερίου, γιατί πρόκειται να δημοπρατήσει ως εργασία τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου

Εγκύκλιος 3/2017 του Υπουργείου Υποδομών για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 3/2017 με την οποία υπενθυμίζει προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 35 Ν. 4129/2013 που αφορά στη νομοθεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι, η πρώτη παράγραφος του  ως άνω άρθρου έχει ως εξής: Άρθρο 35  Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων  1. Στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α` 19), εκτέλεσης…

Ο Δήμος Ζηρού έκανε δεκτή τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου και τροποποίησε τη διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Ζηρού, αφού έλαβε υπόψιν του τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου τροποποίησε τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση και ανακαίνιση αποδυτηρίων γηπέδου αντισφαίρισης Δ.Κ. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού”.  Το έγγραφο του Δήμου βρίσκεται εδώ