Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ζηρού για διακήρυξη έργου που δεν καλεί τις σωστές κατηγορίες εργοληπτικών πτυχίων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Ζηρού γιατί δεν καλούνται τα σωστά πτυχία σε διαγωνισμό της 02.03.2017 

Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών με αίτημα την τροποποίηση του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 για τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία ζητά την τροποποίηση του άρθρου 221 Ν. 4412/2016, που αφορά στη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού, διότι δεν υπάρχει επαρκής τεχνική στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας