Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για δημοπράτηση έργων ως εργασίες

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Ζαγορίου για δημοπράτηση έργων ως εργασίες και προσθήκη καταχρηστικών όρων στις διακηρύξεις