Απόσυρση του συγκεκριμένου προσχεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους η ΠΕΔΜΕΔΕ, το ΤΕΕ και οι λοιπές Οργανώσεις του κλάδου

Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση του  συγκεκριμένου προσχεδίου  της εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών απέστειλε το ΤΕΕ, η ΠΕΔΜΕΔΕ και οι λοιπές Οργανώσεις του κλάδου, προκειμένου να βρεθεί ρεαλιστική λύση αναχαίτισης του προβλήματος και εξορθολογισμού των εκπτώσεων 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες έτους 2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1 Α/2017 ο Ν. 4448 στο άρθρο τρίτο του οποίου προβλέπεται  η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής  κατάστασης έτους 2016  έως και την 13η Απριλίου 2017