Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για απευθείας ανάθεση έργου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την απευθείας ανάθεση του  έργου με τίτλο”Αποκατάσταση οδού από ΕΟ Ιωαννίνων- Κοζάνης προς ΤΚ Λαγκάδας Κόνιτσας”

Έγκριση καταστατικού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων -ΤΜΕΔΕ” με το ΦΕΚ 4214Β/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4214 Β/2016 η υπουργική απόφαση με τίτλο “¨Εγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΤΜΕΔΕ” Το Ταμείο ιδρύεται και λειτουργεί από 01.01.2017 και υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. Έδρα του είναι ο Δήμος Αθηναίων και μέχρι να εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση αυτό…