ΦΕΚ 230 Α/2016-Ν.4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 230 Α/2016 ο Νόμος 4442/2016 με τίτλο “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”. Με το  νόμο αυτό εισάγεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής των οικονομικών διραστηριοτήτων, μέσω  αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησής τους, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος…

Παράταση της προθεσμίας εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β εξαμήνου 2016

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, η Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε και το Δ.Σ του ΕΤΑΑ ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2016 έως και την 31.03.2017

Το Δ.Σ.του ΕΤΑΑ αποφάσισε τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας με ευνοϊκότερους όρους

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Ειιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε του Ταμείου την 12.12.2016 αποφασίστηκε: Η καταβολή  του επιδόματος  μητρότητας,τουλάχιστον σε όλες τις ασφαλισμένες που κατά τα λοιπά πληρούν τις προϋποθέσεις, ακόμα και αν έχουν οφειλές, αρκεί να έχουν αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα με οφειλές σύμφωνα με…

Απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ για ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών ασφαλισμένων

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε του Ταμείου  της 12.12.2016 ελήφθη η κάτωθι απόφαση, η οποία υποβλήθηκε  στο Δ.Σ του ΕΤΑΑ  και εγκρίθηκε  την Τετάρτη 14.12.2016. Η απόφαση έχει ως εξής: α) Για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν το 2009 αποφασίζεται ρύθμιση ανάλογη…