Αίτημα της Ένωσης προς τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ για παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι την 31.03.2017

Η Ένωση υπέβαλε αίτημα προς τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ για παράταση μέχρι την 31.3.2017 των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοληπτών για να είναι σε θέση να παίρνουν μέρος στους διαγωνισμούς

Παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη μη συμμόρφωση του Δήμου Φυλής στις δικαστικές αποφάσεις

Η  Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών διαβίβασε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τη διαμαρτυρία της Ένωσης για μη συμμόρφωση του Δήμου Φυλής προς τις δικαστικές αποφάσεις και ζητά να προβεί στις νόμιμες ενέργειες

Μηδενικές συνδρομές και για το 2017 για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) και καμία αύξηση για τις υπόλοιπες αποφάσισε η Αντιπροσωπεία της Ένωσης

Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση της 24.11.2016, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής , αποφάσισε ομόφωνα να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  οι συνδρομές των μελών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών και στελεχών, για το έτος 2017 και ταυτόχρονα να παραμείνουν μηδενικές για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες). Μπορείτε…