Υποβολή πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών»

Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, με απόφαση της Δ.Ε., προχώρησε στην κατάρτιση τεχνικού δελτίου και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών». Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης της…

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαδικασία διακοπής εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημερώνει για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την διακοπή εργασιών των φορολογουμένων με ημερομηνία διακοπής  την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στο…