Εκλογές ΤΕΕ – 20.11.2016 – Υποψήφιοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων – Μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016   Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 θα διεξαχθούν οι εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  Στα πλαίσια της καλύτερης αντιπροσώπευσης και των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων η ΠΕΔΜΕΔΕ καλεί τα μέλη της να υποστηρίξουν συναδέλφους Εργολήπτες, μέλη της Ένωσης. Παραθέτουμε ονόματα συναδέλφων ανά παράταξη για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.      …

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαίας για κατάρτιση μητρώου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές χωρίς να καλούνται εργολήπτες

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαίας διαμαρτυρόμενη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιεύσει για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της περιοχής καλώντας ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργου και όχι   πιστοποιημένους εργολήπτες του ΜΕΕΠ

Επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών με αίτημα τη συμμόρφωση των Δήμων προς τις δικαστικές αποφάσεις

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία ενημερώνει  πως ορισμένοι Δήμοι της χώρας δεν συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις και ζητά να προβεί η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου στις απαραίτητες ενέργειες

Αναθεωρημένη προκήρυξη ενδιαφέροντος σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη

Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε στην Ένωση προς ενημέρωση των μελών  την αναθεωρημένη προκήρυξη ενδιαφέροντος σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη-Οικοδόμηση νέου κτιρίου γραφείων 

Κατάλογοι τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια δημοσίευσε δύο καταλόγους που περιλαμβάνουν τις τρέχουσες προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών. Ο πρώτος περιέχει διαγωνισμούς που δημοσιεύτηκαν στο χρονικό διάστημα από 19 έως 25 Οκτωβρίου 2016,  ενώ ο δεύτερος περιέχει διαγωνισμούς που δημοσιεύτηκαν στο χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2016 

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-ΦΕΚ 3521Β/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3521Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  για τους εθνικούς  κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, που τροποποιεί  την προγενέστερη που είχε εκδοθεί το έτους 2015 (ΦΕΚ 1822 Β/2015). Στο πρώτο μέρος της απόφασης προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών  των πράξεων  που εντάσσονται στα προγράμματα του…

111.jpg

FIEC – Newsletter 02 Νοεμβρίου 2016

. Interim Evaluation of Horizon 2020 launched A public consultation has opened, launching the interim evaluation of Horizon 2020.  The “biggest European Union research and innovation framework programme ever” supports the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe’s global competitiveness. The evaluation is required by the legal act that established the programme…