Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄εξαμήνου 2016 μέχρι την 30.11.2016

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός,  η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2016. Η ως άνω απόφαση εγκρίθηκε  κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ την 02.11.2016 Αναμένεται η έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας

Διευκρινίσεις σχετικά με το συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων – ΠΟΛ 1158/2016

Με την ΠΟΛ 1158/2016 το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός των άλλων, διευκρινίζει ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής

anatheorisi

Διόρθωση σφαλμάτων του άρθρου 153 Ν.4412/2016 σχετικά με την αναθεώρηση-ΦΕΚ 200Α/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200Α/2016 κείμενο της Βουλής των Ελλήνων με το οποίο διορθώνονται σφάλματα του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/2016)  σχετικά με την αναθεώρηση και συγκεκριμένα:       Έτσι η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο Α, ενώ για δημόσια έργα…

Πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές-Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την 31.10.2016

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρειών  και φυσικών προσώπων) για την αντιμετώππιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φυσικό φαινόμενο ή καταστροφή στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2017. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελλό στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής…