Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού στην περιοχή Spitalle, στο Δυρράχιο

Όπως ενημέρωσε την Ένωση η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, επαναπροκηρύχθηκε από το Αλβανικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας διαγωνισμός για την επιλογή εταιρείας κατασκευής και αξιοποίησης (developer) της Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (TEDA) στην Spitalle, στην περιοχή του Δυρραχίου. Προθεσμία υποβολής προσφορών η 23η Δεκεμβρίου 2016 τ.ω. 10:00

Ομιλία του εκπροσώπου της ΠΕΔΜΕΔΕ, Δρ. Αντώνη Πάνα στην εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα ” Χτίζοντας το Μέλλον – Ο δρόμος για την ευμάρεια είναι πάντα υπό κατασκευή”

Το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο “Χτίζοντας το Μέλλον : Ο δρόμος για την ευμάρεια είναι πάντα υπό κατασκευή” την 20η Οκτωβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Δρ. Αντώνης Πάνας, Γενικός Γραμματέας του…

Η Ένωση απέστειλε τις παρατηρήσεις της στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τα μητρώα και το σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε τις παρατηρήσεις της στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών με τίτλο “Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημοσίων υποδομών και λοιπές διατάξεις”, όπως αυτές εκγρίθηκαν από τη Δ.Ε. και την Αντιπροσωπεία της Ένωσης

Οι προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ στην προδιαβούλευση πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ένωση απέστειλε στην ΕΑΑΔΗΣΥ  τις προτάσεις της επί του υπό προδιαβούλευση σχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου, όπως εγκρίθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης και την Αντιπροσωπεία

Διευκρινίσεις από την Αρχή που ελέγχει τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Ο Πρόεδρος της  Αρχής που ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης εξέδωσε έγγραφο στο οποίο διευκρινίζεται, εκτός των άλλων, ότι η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας εφαρμογής “Πόθεν”.  Όσοι υπόχρεοι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις σε έγχαρτη μορφή κατά το 2016 υποχρεούνται να τις υποβάλλουν και ηλεκτρονικά

Διαμαρτυρία της Ένωσης για διακήρυξη διαγωνισμού που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας” γιατί η διακήρυξη έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/08 και όχι βάσει του νέου Νόμου 4412/2016

Ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις μειώνει το ποσοστό κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

Επισημαίνουμε τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 375 του νέου Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (4412/2016) σύμφωνα με την οποία: Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον προαναφερόμενο νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, που συνάπτονται μετά την…

Τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ

Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης των μηχανικών έχει συγκεντρώσει σε μια ιστοσελίδα τις πλέον κοινές αιτήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οι μηχανικοί που βρίσκονται μακριά από τα σημεία παρουσίας του Επιμελητηρίου. Οι αιτήσεις μπορούν να βρεθούν από σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Μέχρι στιγμής ήδη λειτουργούν οι εξής αιτήσεις και δίδεται η…