Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα τη σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με την οποία επισημαίνει ότι  στον προσφάτως ψηφισθέντα υπ΄αριθμ. 4407/2106 νόμο, άρθρο 51, εκ παραδρομής δεν αναφέρεται  εκπρόσωπος της  ΠΕΔΜΕΔΕ στη σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) στο Υπουργείο

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας διαμαρτυρόμενη για τη σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) στο Υπουργείο και  ζητώντας  την κατάργηση της αρμοδιότητας της Μονάδας αυτής να εκτελεί δημόσια έργα

Σχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου δόθηκε σε προδιαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων απέστειλε στην Ένωση σχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου, το οποίο έθεσε σε προδιαβούλευση μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2016. Πρόκειται για τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με βάση τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016). Τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ,…