Η Ένωση ενημέρωσε το συντονιστή και τους υπεύθυνους των Ομάδων Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ για την πρότασή της για τον προσδιορισμό του κοστολογικού ορίου

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Συντονιστή και τους υπεύθυνους των Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την σύνταξη προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 & Ν.4413/2016, με την οποία τους ενημερώνει για την πρότασή της για την αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος των υψηλών εκπώσεων Συνημμένα : Το τεύχος προσδιορισμού κοστολογικού…

Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εργασίας για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών της ειδικής προσαύξησης του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε.

Δεδομένου ότι η ειδική προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημσοίων Έργων καταργήθηκε από 01.01.2016, η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας ζητώντας να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες οι εισφορές,  σε όσα μέλη της δεν πληρούν τις  προϋποθέσεις  είσπραξης της ειδικής προσαύξησης κατά το χρόνο απονομής της κύριας σύνταξης. 

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών στην εκδήλωση του Τ.Ε.Ε. με θέμα “Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά – Financial Instruments for Greek Market” στις 06 Οκτωβρίου 2016

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ εκδήλωση με θέμα “Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά – Financial Instruments for Greek Market”. Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί και η ΠΕΔΜΕΔΕ και συμμετείχε στο πάνελ “Infrastructure Investment Strategies”. Παραθέτουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης που μπορείτε να το δείτε εδώ και…

Ενημέρωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016

  Η  ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει  για τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, μετά την έναρξη ισχύος του   Ν. 4412/2016.   Με  απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη της Αρχής και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έργο την υποβολή εισήγησης για…