Νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2016

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα  τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή . Επιπλέον υπενθυμίζουμε  την αλλαγή του άρθρου 1 Ν. 3213/2003 με τίτλο “Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης “. Το άρθρο 1 Ν. 3213/2003 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 Ν.  4281/2014…

Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄εξαμήνου 2016 μέχρι την 31.10.2016

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, σύμφωνα με την από 28.09.2016 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, μετά από εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ,  η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών…